Skip to content

Category: Reviews

Reviews and recommendations

Dombivli Fast

कालच्या ई-सकाळ मध्ये ही बातमी वाचली आणि अचानक डोंबिवलीची (घरची) आठवण झाली. अनेक पुरस्कारांनी नावाजलेल्या, प्रेक्षक आणि समीक्षकांच्या प्रशंसेस पात्र ठरलेल्या तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय…

11 Comments

नवरा माझा तुझी बायको

नोव्हेंबर २००६. नुक्ताच् प्रकाशीत झालेला केदार शिंदे दिग्दर्शीत “नवरा माझा तुझी बायको” चित्रपटाला शासनाने टॅक्स्-फ्री दर्जा दिला होता. शेजारीच् उघडलेल्या नव्या चित्रपट ग्रृहात याचे दिवसाला…

2 Comments