Skip to content

Month: October 2006

Celebrating Diwali… The festival of lights

Yay! It’s Diwali 🙂 झाला आजचा प्रकाश जुना कालचा काळोख, चांदण्याला किरणांचा सोनसळी अभिषेक, सारे रोजचे तरीही नवा सुवास सुवास.. शुभेच्छा दिवाळीच्या ! Click above…

15 Comments